Kitaplar, belgeseller 

 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 60. Yıl (1954-2014). Belgesel çalışması. 2014. CD. (Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte)
 • Dizin: Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni-Türk Kütüphaneciliği (1993- 2000). Ankara: TKD, 2009. (Serap (Narinç) Kazak ve Aytaç Yıldızeli ile birlikte)
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Kütüphanecilik Bölümü’nün 50 Yılı. Belgesel çalışması. 2004. CD. (Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte)
 • Liseler için kütüphanecilik . 4.bs. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2006. (Doğan Atılgan ve Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte). 3.bs. 2005; 2.bs. 2004; 1.bs. 2003.
 • Dizin: Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni-Türk Kütüphaneciliği (1993- 2000). Ankara: TKD, 2001. (Serap Narinç, Aytaç Yıldızeli, Bülent Yılmaz ile birlikte)
 • Tekstil endüstrisinde enformasyon olgusu. Ankara: TKD, 2000.
 • Dizin: Türk kütüphaneciler Derneği Bülteni-Türk Kütüphaneciliği (1952- 1992). Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993. 270s. (Serap Narinç, Aytaç Yıldızeli, Bülent Yılmaz ile birlikte)

Proje

Editörlük ve Yayın Hazırlama Sorumluluğu

Makaleler, kitap içi bölümler

Editör yazıları ve tanıtım yazısı

 • “ Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 14 (1, 2000) 1-2.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 14 (2, 2000) 150-151.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 14 (3, 2000) 291-293.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 14 (4, 2000) 385.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 5 (1, 2001) 1-2.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 15 (2, 2001) 121-122.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 15 (3, 2001) 249-250.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 15 (4, 2001) 363-364.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 16 (1, 2002) 1-2.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 16 (2, 2002) 119-122.
 • “Yayın Yönetmeninden”, Türk Kütüphaneciliği 16 (3, 2002) 213-216.
 • “Aries”, (Tanıtım-Değerlendirme). Türk Kütüphaneciliği 16 (3, 2002): 393- 394.

Bildiriler, konferanslar, seminerler 

Tezler ve yönetilen tezler

Tezler:

Doktora

Gürdal, Oya. Tekstil endüstrisinin enformasyon gereksinimleri. (Doktora tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

Yüksek lisans

Gürdal, Oya. Endüstriyel enformasyon ve Türkiye’deki durum. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.

Lisans

Gürdal, Oya. Görsel işitsel  materyaller ve üniversite eğitiminde kullanımı, bu alanda kütüphanenin katkısı.. (Lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 1987.

Yönetilen tezler:

Doktora

 • Keten, Burcu (Bulut). Kadın girişimcilerin bilgiye yaklaşımı. (Doktora tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Çakmak, Nermin. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri. (Doktora tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Yüksek lisans

 • Yılmaz, Malik. Yönetimde karar verme süreci ve bilgi merkezlerinde uygulanması. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • Anameriç, Hakan. Kütüphanelerde yönetim bilgi sistemi ve bir model önerisi. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 • Özlük, Hakan Koray. Halk kütüphanelerinde bilgi arama davranışı ve bilgiye talep yaratma. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Ögel, Ülkü. Kütüphane Kaygısı: Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma.(Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Güneş, Ayşe (Akbulut). Türkiye’de köy ilköğretim kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı: Kastamonu ili örneği. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Şenay Aydemir, Burcu. Türkiye’de gıda biliminde ve gıda sektöründe bilgi erişim süreci. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Özkol, İhsan. İşletmelerde bilgi yönetimi uygulamalarında bilgi uzmanı etkinliği. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Moghaddam, Anna. Çocukların Medya Okuryazarı Kılınmasında Kütüphanelerin Katkısı ve Medya Mentörü Olarak Kütüphaneciler. (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
Reklamlar