• “Okul kütüphaneleri ve okuryazarlığın önemi; ‘kız çocuklarımız okusun’ “, Burdur ili Tefenni ilçesi Başpınar Köyü 75. Yıl İlkokulu’nda okul kütüphanesi kurma projesi “Kitap Destek V” kapsamında yapılan konuşma, Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, 15 Mayıs 2015, 75. Yıl Başpınar İlkokulu, Başpınar, Burdur.
 • “Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu Kariyer Günleri 2015″ açılış konuşması. 7-8 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kırmızı Salon, Ankara.
 • “Okul kütüphaneleri ve okuryazarlığın önemi; ‘kız çocuklarımız okusun’ “, Sakarya ili Kaynarca ilçesi Büyükyanık köyü Yenimahalle İlkokulu’nda okul kütüphanesi kurma projesi “Kitap Destek IV” kapsamında yapılan konuşma, Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, 13 Mayıs 2014, Yenimahalle İlkokulu, Büyükyanık, Sakarya.
 • “Bilgi Danışmanlığı”, ODTÜ Kütüphane Personeli İçin Seminer, 31 Ocak 2014, ODTÜ Kütüphanesi, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Bilgi Erişim Teknikleri II”, Ankara Üniversitesi Halkbilim Bölümü Güz Seminerleri, 20 Ocak 2014, DTCF, Halkbilim Bölümü, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Bilgi Erişim Teknikleri”, Ankara Üniversitesi Halkbilim Bölümü Güz Seminerleri, 23 Aralık 2013, DTCF, Halkbilim Bölümü, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Information consulting as a new service paradigm: Opportunity or lhreat for Librarians?” 5. Kongress Bibliothek and Information Deutschland, Session: “Fit für die Praxis – Anforderungen an Bibliothekarische Studiengänge – Teil 1“.11-14 March 2013, Congress Center Leipzig, Leipzig. (Davetli konuşmacı)
 • “İnovasyon ve Kütüphaneciler”, 49. Kütüphane Haftası, Yenileşim ve Kütüphaneciler, 25-31 Mart 2013, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Okul kütüphaneleri ve okuryazarlığın önemi; ‘kız çocuklarımız okusun’ “, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda  okul kütüphanesi kurma projesi “Kitap Destek III” kapsamında yapılan konuşma, Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, 18 Aralık 2012, Yunus Emre İlköğretim Okulu, Çatalzeytin, Kastamonu.
 • “İnovasyon kültürü ve katsayısı”, Yıldız Rotaract Kulübü, 27 Eylül 2012, Ankara Büyükhanlı Otel, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Erişim Teknikleri”, TBMM Eğitim Semineri, 20 Nisan 2012, TBMM, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Üniversite eğitiminde enformasyon okuryazarlığının önemi”, 48. Kütüphane Haftası, 28 Mart 2012, Bartın Üniversitesi, Bartın. (Davetli konuşmacı)
 • “Mesleki eğitimde süreç yaklaşımı ve değer yaratma süreci”, Tüm Yönleriyle Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi: Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm, 48. Kütüphane Haftası, 29 Mart 2012, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu, İstanbul. (Davetli konuşmacı)
 • “Bilgi danışmanlığı olgusu”, Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Yay.Hazl. Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal ve Tülay Fenerci, içinde (65-84) Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.
 • Mesleki Eğitim Öğrenci Kongresi Hazırlık Çalıştayı (Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri öğrenci toplulukları, Türk Kütüphaneciler Derneği ve ÜNAK öğrenci topluluklarının katılımı ile) Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu; Moderatör: Oya Gürdal Tamdoğan. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 1 Haziran 2012, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Nevşehir Üniversitesi Uygulama Oteli, Ürgüp.
 • “Halk kütüphanelerinde inovasyon kültürü ve endüstriyel enformasyon hizmetleri”, 6 Aralık 2011, Kültür Bakanlığı KYGM Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı [um:ag] Araştırmacı Gazetecilik Kursu kapsamında “Bilgi Erişim” Dersi. Kasım 2011, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Sosyal sermaye yaratma aracı olarak enformasyon okuryazarlığı”, Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri, 1 Kasım 2011, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 •  “İnovasyon kültürü ve endüstriyel enformasyon”, ÜNAK İkibin 11, Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı, 20-22 Ekim 2011, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Value created by the printed and electronic collections of Ankara University Library in social sciences: A comparative evaluation study”, 6th International Evidence Based Library and Information Practice, Salford, Manchester, University of Salford, June 27-30 2011. (Nazlı Alkan ile birlikte)
 • “Okul kütüphaneleri ve okuryazarlığın önemi; ‘kız çocuklarımız okusun’ “, Afyon Kayabelen İlçesi Kayabelen İlköğretim Okulu’nda okul kütüphanesi kurma projesi “Kitap Destek II” kapsamında yapılan konuşma, Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, 7 Haziran 2011, Kayabelen İlköğretim Okulu, Kayabelen, Afyon.
 • Bilimsel Dergilere Erişim: Ulusal ve Uluslararası İndeksler Paneli, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) 75. Kuruluş Yılı, 17 Mayıs 2011, DTCF Farabi Salonu, Ankara. (Düzenleyici, modaretör ve sunum)
 • “Bilgi erişim süreci, bilgi erişim stratejileri ve bilgi erişim sistemleri”, Üniversitelerde Bilgi Hizmetleri Paneli, 47. Kütüphane Haftası, 29 Mart 2011, Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Nevşehir. (Davetli konuşmacı)
 • Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı [um:ag] Araştırmacı Gazetecilik Kursu kapsamında “Bilgi Erişim” Dersi. Kasım 2010, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • Mesleki Eğitim Forumu, Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, 18 Mayıs 2010, Milli Kütüphane, Ankara. (Konuşmacı, moderatör)
 • “Okul kütüphaneleri ve okuryazarlığın önemi; ‘kız çocuklarımız okusun’ “, Niğde ili Altunhisar ilçesi Keçikalesi köyü Keçikalesi Atatürk İlkokulu’nda okul kütüphanesi kurma projesi “Kitap Destek” kapsamında yapılan konuşma, Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, 28 Nisan 2010, Keçikalesi Atatürk İlkokulu, Keçikalesi, Niğde.
 • Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı [um:ag] Araştırmacı Gazetecilik Kursu kapsamında “Bilgi Erişim” Dersi. Kasım 2009, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Bilgi erişim, bilgi kaynakları, bilgi erişim stratejileri, bilgi erişim sistemleri”, ATAUM Uluslararası İlişkilerde Kapasite Arttırma Semineri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 5 Ekim 2009, ATAUM, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Value, created by information resources and library institution in social sciences”, 5th International Evidence Based Library & Information Practice Conference, June 29th – July 3 rd 2009, Stockholm, Sweden.
 • ‘Information Counseling’ as a New Study Area in Information Services. Erasmus Öğretim Programı kapsamında verilen ders, May 6, 2009, Nicolaus Copernicus University Institute of Information Science and Book Studies, Torun, Poland.
 • “Bilgi erişim, bilgi kaynakları, bilgi erişim stratejileri, bilgi erişim sistemleri”, ATAUM Uluslararası İlişkilerde Kapasite Arttırma Semineri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 1 Haziran 2009, ATAUM, Ankara. (Davetli konuşmacı)
 • “Enformasyon okuryazarlığı: ‘Değer yaratma fırsatı”, Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası Bildirileri (27 Mart-2Nisan 2006), Yay. Hazl. Erol Yılmaz ve Ebru Kaya, içinde (101- 130) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2006. acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3359/4218.pdf (Davetli konuşmacı)
 • “Online (Doğrudan erişimli) veritabanlarında performans ölçümü: 5C modeli”, Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • “Eğitimde yaratıcılık: Algıda duruluk, merakta dirilik”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21- 24 Ekim 2004, Ankara, Yay.Hazl. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci, içinde (166-174) Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 • “Bilgi toplumu geçitinde ‘öğrenen toplum’, ‘öğrenmeyi öğrenme’, ‘okuryazarlık’ olgusu ve kütüphanelerin katkısı”, First International Conference on Innovations in Learning for the Future: eLearning,İstanbul, Turkey, October 26-27, 2004 Proceedings, Yay. Hazl. Mesut Yalvaç ve Sevinç Gülseçen, içinde (657- 673) İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2004. (Davetli konuşmacı)
 • “Internet’te Bilgi Erişim Kaynakları ve Bilgi Erişim Teknikleri Semineri”, 23 Mayıs 2003, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu, Ankara.
 • “Serüvende sayısal adımlar”, Türk Kütüphaneciliği Dergisinin 50 Yıllık Serüveni (1952-2002). IV. Kütüphanecilik Kurultayı ve Türk Kütüphaneciler Derneği’nin XX. Genel Kurulu, 5-7 Eylül 2001, Milli Kütüphane, Ankara. (Levent Ertürk ile birlikte)
 • PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara. (Davetli tartışmacı)
 • “Bilgi ve/veya yeni ekonomi”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 6-8 Mayıs 2002, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • “Bir elektronik dergi indekslemesinin kısa öyküsü”, VII. Türkiye’de Internet Konferansı, 1-3 Kasım 2001, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. (Levent Ertürk ile birlikte)
 • e-Türkiye Forumu, Türk Kütüphaneciler Derneği’ni temsilen konuşma, VII. Türkiye’de Internet Konferansı, 1-3 Kasım 2001, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.
 • “Enformasyon ekonomi için bir fenomen mi?” 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Antakya Üniversitesi, Hatay.
 • “Globalleşen dünya; belge-bilgi ve okuma alışkanlığı”, Çankırı İl Halk Kütüphanesi- Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Merkez- TKD Çankırı Şubesi işbirliği ile düzenlenen toplantı, 14 Nisan 2000, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı. (Davetli konuşmacı)
 • Endüstri ve İş Enformasyonu Bilgilendirme Ofisi (Ankara Üniversitesi). Dünya Türk İş Adamları III. Kurultayı, 10-11 Nisan 2000,  İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
 • “Internet arama motorlarında indeks terimlerinin oluşturulmasında kütüphanecilerin rolü”, Akademik Bilişim 2000, 10-11 Şubat 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • “Tekstil sektöründe enformasyon teknolojisi ürünlerinin kullanımı”, Bildiriler/ Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 7- 9 Mayıs 1997, Yay.Hazl. Fatoş Subaşıoğlu ve Mustafa Akbulut, içinde (109- 120) Ankara: Ankara Üniversitesi, 1999.
 • “Niçin mesleki örgütlenme?”, 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri, 15- 21 Mart 1999, içinde (111- 119) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999.
 • “Ulusal ve evrensel bilgi akışı sürecinde mesleki derneklerin rolü”, IFLA 1995’e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı Bildirileri, içinde (21- 41) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1997.
 • “A Survey on the literacy of library school students”, Literacy: Now and in the Next Century, içinde (83- 99) Jerusalem: Eighteenth Jerusalem International Book Fair, 1997. (Bengü Çapar ile birlikte)
 • Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışma Platformu “Ortak Akıl Toplantıları”, 1992-1995 yılları arası, Tübitak TÜBA, Ankara. (Davetli tartışmacı ve raportör)
 • “Endüstri-enformasyon-kalkınma etkileşimi”, ‘93 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, içinde (60- 72) Ankara: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği Makina Mühendisleri Odası, 1993.
 •  “Endüstriyel enformasyon ve Türkiye”, 1991 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, içinde (103- 112) Ankara: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği Makina Mühendisleri Odası, 1991.
 • Gençlerin Kütüphanelerden Yararlanma Sorunları ve İmkanları Paneli. 20 Eylül 1990, Milli Kütüphane, Ankara.
Reklamlar