1987 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nden (1954-2002 yılları arasındaki adı ile “Kütüphanecilik Bölümü’nden) mezun oldum. 1987-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde süreli yayınlar ve danışma bölümlerinde kütüphaneci olarak çalıştım. Temmuz 1988 yılından beri Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışıyorum. 1991 yılında “Endüstriyel Enformasyon ve Türkiye’deki Durum” başlıklı yüksek lisans tezim ile endüstriyel enformasyon olgusunun değişkenlerini tanımladım ve endüstriyel enformasyonun yayımını etkileyen parametreleri ortaya koydum. 1996 yılında “Tekstil Endüstrisinin Enformasyon Gereksinimleri” başlıklı doktora tezim ile sektörün gereksinim duyduğu enformasyon ve/veya bilgi gereksinimini, sektör bazında ve genel anlamda gereksinim duyulan enformasyonun depolanması ve erişimi sürecine ilişkin iş tanımlamaları ve bilgi hizmetlerini tanımladım ve Türkiye ölçeğinde endüstriyel işletmelerin enformasyon gereksinimleri ve bilgi arama davranışlarını belirlemek üzere gerçekleştirdiğim kullanıcı araştırması (user survey) verilerini analiz ettim ve analiz verilerini sentezleyerek ülkemiz bağlamında genel anlamda endüstri, özelde tekstil sektörünün, enformasyon ve/veya bilgi gereksinimlerinin optimum düzeyde karşılanabilmesi için çözüm önerileri geliştirdim. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanlarını aldım. 2004 yılından beri CMAS  2* dalıcı olarak tutkum olan sportif faaliyeti gerçekleştirmekteyim.

Hem hayatımın kesiştiği öğrencilerim, meslektaşlarım, ailem ve arkadaşlarım ile hem de henüz tanımadığım belki hiç tanımayacağım bireyler ile daha çok iletişim kurabilmek, görüşebilmek, tartışabilmek isteği ile öğrendiklerimi, bildiklerimi, düşündüklerimi bu platformda sunmaya çalışacağım. Bu platformu inşa etmiş değilim, inşa etmeye çalışıyorum ve çalışacağım çünkü ben hâlâ zihnimi daha iyi inşa etmek için çabalıyorum bunun için de öğreniyorum. Hayatın en heyecan verici deneyimini yaşayalım mı; birlikte soru(lar) soralım, sorulara yanıt arayalım, düşünelim, öğrenelim, öğrendiklerimizi ve bildiklerimizi paylaşalım  mı? Geribildiriminiz benim için çok değerli.

Reklamlar