20150910_164704İnovasyon kültürü ve katsayısı

İnovasyon niçin tek başına yenilik ya da yenileşim değil? İnovasyonu yaratan insan beyni nasıl çalışıyor? Beynin sağ ve sol lobu hangi yetilerimizi yönetiyor ya da biz daha çok beynimizin hangi lobunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz? İnovasyonun ana besin kaynağı nedir? İnovasyon kültürel bir değer midir? Öyleyse inovatif olmam lazım demekle inovasyon yaratılabilir mi? İnovasyon,  varılmak istenen bir yere tek başına koşmak mıdır, birlikte koşmak mıdır? İnovasyonun katsayısı var mıdır, varsa ölçülebilir mi? Açık inovasyon nedir? Açık inovasyon algısı ile yeşeren, yetişen ekosistemelerde inovasyon kültürü nasıl kendiliğinden oluşuyor? Aynılıkların içinde farklılıklar, farklılıkların içinde sinerji nasıl yaratılabilir? Bizim inşa ettiğimiz ekosistemler var mı yoksa başkalarının inşa ettiği ekosistemleri dışarıdan izlemekle ve onları anlamaya çalışmakla mı yetiniyoruz?

Reklamlar