Sosyal Sermaye Aracı Olarak Enformasyon Okuryazarlığı

Sosyal sermaye ve onun temel bileşeni olan entelektüel sermaye nedir? Birey, topluluk, kurum, firma ve toplum için niçin önemlidir? Enformasyon okuryazarlığı nedir? Olgu niçin “knowledge literacy” terimi ile değil de “information literacy” terimi ile adlandırılmıştır ve niçin “bilgi okuryazarlığı” değil “enformasyon okuryazarlığı” terimini kullanmak daha doğrudur? Enformasyon okuryazarlığı olgusu nasıl inşa edilir, inşa edilen süreç niçin değerlendirilmelidir? Enformasyon okuryazarlığı, entelektüel ve sosyal sermayenin yaratılmasında bir geçit midir, hangi değerleri sunar? İş dünyası için enformasyon okuryazarlığı niçin önemlidir, firmalarda entelektüel ve sosyal sermayenin inşası için hangi değerleri yaratır? Özellikle özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda sözkonusu değerlerin yaratılmasında kütüphanecilerin varlığı ve kütüphanecilerin entelektüel sermaye, sosyal sermaye, enformasyon okuryazarı bilgi ve yetisine sahip olması niçin olmazsa olmazdır?

Reklamlar