Ara

Oya Gürdal Tamdoğan

Hayata gülümseyin

Ay

Kasım 2015

İnovasyon Kültürü

20150910_164704İnovasyon kültürü ve katsayısı

İnovasyon niçin tek başına yenilik ya da yenileşim değil? İnovasyonu yaratan insan beyni nasıl çalışıyor? Beynin sağ ve sol lobu hangi yetilerimizi yönetiyor ya da biz daha çok beynimizin hangi lobunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz? İnovasyonun ana besin kaynağı nedir? İnovasyon kültürel bir değer midir? Öyleyse inovatif olmam lazım demekle inovasyon yaratılabilir mi? İnovasyon,  varılmak istenen bir yere tek başına koşmak mıdır, birlikte koşmak mıdır? İnovasyonun katsayısı var mıdır, varsa ölçülebilir mi? Açık inovasyon nedir? Açık inovasyon algısı ile yeşeren, yetişen ekosistemelerde inovasyon kültürü nasıl kendiliğinden oluşuyor? Aynılıkların içinde farklılıklar, farklılıkların içinde sinerji nasıl yaratılabilir? Bizim inşa ettiğimiz ekosistemler var mı yoksa başkalarının inşa ettiği ekosistemleri dışarıdan izlemekle ve onları anlamaya çalışmakla mı yetiniyoruz?

Reklamlar

Bilgi Danışmanlığı- ODTÜ Kütüphanesi

20150910_170709http://ww2.lib.metu.edu.tr/gallery/lib/flowplayer.swf

Zihinsel bir dönüşüm süreci yaşamalı mıyız? Aslında dönüşmeliyiz dediğimiz şey, fabrika ayarlarımıza mı dönmek mi? İş süreçlerimizi kullanıcılarımızla gerçekleştirdiğimiz iletişim ve ilişki süreçleri ile besliyor muyuz? Hizmetlerimizin performansını ölçmek için en değerli veri kaynağımız olan kullanıcılarımızdan geribildirim alıyor muyuz? Hangi geribildirim alma tekniklerini kullanıyoruz? Bilgi danışmanlığının kullandığı enstrümanlar, bizim zaten mesleki kodlarımızda bulunmuyor mu? Kütüphaneciler sahip oldukları formasyon gereği zaten bilgi danışmanı değiller mi? Algılarımızı ve algılarımızın belirlediği iş süreçlerimizi bir gözden geçirelim mi? İçten dışa, dıştan içe baktığımızda neler görüyoruz?

Enformasyon Okuryazarlığı ve İnovasyon- Bilkent Üniversitesi

Sosyal Sermaye Aracı Olarak Enformasyon Okuryazarlığı

Sosyal sermaye ve onun temel bileşeni olan entelektüel sermaye nedir? Birey, topluluk, kurum, firma ve toplum için niçin önemlidir? Enformasyon okuryazarlığı nedir? Olgu niçin “knowledge literacy” terimi ile değil de “information literacy” terimi ile adlandırılmıştır ve niçin “bilgi okuryazarlığı” değil “enformasyon okuryazarlığı” terimini kullanmak daha doğrudur? Enformasyon okuryazarlığı olgusu nasıl inşa edilir, inşa edilen süreç niçin değerlendirilmelidir? Enformasyon okuryazarlığı, entelektüel ve sosyal sermayenin yaratılmasında bir geçit midir, hangi değerleri sunar? İş dünyası için enformasyon okuryazarlığı niçin önemlidir, firmalarda entelektüel ve sosyal sermayenin inşası için hangi değerleri yaratır? Özellikle özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda sözkonusu değerlerin yaratılmasında kütüphanecilerin varlığı ve kütüphanecilerin entelektüel sermaye, sosyal sermaye, enformasyon okuryazarı bilgi ve yetisine sahip olması niçin olmazsa olmazdır?

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑