Ara

Oya Gürdal

Hayata gülümseyin

Bilgi Üretimi Sürecinde Değer Yaratan Unsurlar

«Enformasyon Zinciri»

Zincirin herbir halkası ve halkaların aktörleri değer yaratmakta.
İşlevlerin mümkün olan en üst düzeyde
gerçekleşmesi enformasyon ve/ya bilgi altyapısı ile mümkün.
Bilgi altyapısının inşası ve geliştirilmesi için olmazsa olmaz da;

«Enformasyon Okuryazarlığı»
Camlı Hemsin Yayla

Bartın Üniversitesi, 18 Aralık 2018, Seminer

Sanayi 4.0’a Hazır mıyız? Belirsizlikler… Enformasyon Gereksinimleri… Bilgi/ Enformasyon Altyapısı… Şişecam, Tuzla, İstanbul, 31 Mart 2017

Şişecam’da yapılan sunu, 31 Mart 2017- Sanayi 4.0’a Hazır mıyız?

Patent Enformasyonuna Erişim

Prof.Dr. Aziz Sancar, 10 Aralık 2015 Perşembe günü (dün) Stockholm’de düzenlenen törende 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü İsveç Kralı 16. Carl Gustaf’ın elinden aldı; gurur duydum. Acaba Sancar’ın bugüne kadar insanlık yararına sunduğu ürünleri içinde patentler var mıydı?

blog3

Bilimsel çalışmalarını gerçekleştirirken kaç kere patentlerle yani patentlerin sahipleri ve içeriklerindeki bilgi ile etkileşime geçti? Onun düşünsel, bilişsel dünyasını incelediği patentler ne ölçüde etkiledi? Yukarıda sunulan soruların ilki dışında diğerlerinin yanıtını sayın Sancar ile görüşmeden vermek zor hatta mümkün değil; ilk sorunun yanıtını aşağıda verilen tarama örneklerinde bulabilirsiniz. Burada esas olarak zihinlerimizi yöneltmek istediğim üç soru bulunmaktadır: “Kütüphaneciler olarak düşünsel ürün veren bireylerle patent gibi önemli bilgi kaynaklarını ne ölçüde buluşturuyoruz, hatta buluşturuyor muyuz?”, “Kütüphaneci olarak biz patentlere erişim tekniklerini biliyor muyuz?”, “Ülkemizde hangi kütüphanelerimiz patent enformasyon hizmeti sunuyor?”.

Değerli meslektaşlarım, iş dünyasında üretim yapan değerli firma yöneticileri ve çalışanları, biliyor musunuz,  patentlere erişimi olanaklı kılan pekçok veritabanına hiç ücret ödemeden erişebiliyoruz. Blog sayfamın Öneriler bölümü altında Bilgi erişim sistemleri altında yer alan Veritabanları alt sekmesinde de göreceğiniz üzere;  ulusal ve uluslararası patent koleksiyonunu içeren WIPO patent veritabanı, ABD Patent Ofisi tarafından tesçil edilen ulusal nitelikli USPTO  patent veritabanı ve Avrupa Patent Ofisi bünyesinde yer alan patentlere erişilebilecek Espacenet veritabanı, tam metin (fulltext) erişimi serbest kılıyor. Ulusal ölçekli burada anmadığımız açık erişimli pekçok patent veritabanının varolduğunu belirtmeliyim; bunun için burada anılan uluslararası patent veritabanlarının gelişmiş tarama arayüzünden ülke süzmesi yapabileceğiniz gibi doğrudan ülkeler bazında ulusal patent ofisleri, enstitüleri, kurumları vb.ni bularak araştırma yapmanızı öneririm.

(Slaytları daha iyi okuyabilmek için lütfen ilgili slaytın üzerine tıklayarak tam ekran seçeneğini kullanınız.)

Sayın Aziz Sancar’ın bizzat buluş sahibi ya da atıf kaynağı olarak yer aldığı patentleri belirlemek için yaptığım küçük bir araştırmayı yukarıda yer alan slaytlarla örneklemeye çalıştım.

Patent enformasyonu için ‘ülkemizde tesçil edilen patentlere erişim konusunda ne yapabiliriz’ sorusu için TR-Espacenet veritabanını kullanabiliriz. Ülkemizde ulusal düzlemde patentleri tesçil etme, erişilebilirliğini sağlama ve kullanımını olanaklı kılma sorumluluğunu taşıyan kurum, Türk Patent Enstitüsü’dür. Türk Patent Enstitüsü (TPE) web sitesinde TPE patent veritabanına erişim olanaklıdır. Ancak ulusal düzlemde herhangi bir tesçil edilen patentin varlığı ve kısa tanımlaması dışında tam metnine erişim ne TPE patent veritabanında ne de TR-Espacenet’te olanaklı değildir.

(Slaytları daha iyi okuyabilmek için lütfen ilgili slaytın üzerine tıklayarak tam ekran seçeneğini kullanınız.)

Bununla birlikte Enstitü’nün web sitesinde ulusal ve uluslararası patent araştırmasının ilgili formun doldurularak 140 TL. karşılığında yapılabileceği belirtilmektedir.

Acaba biz kütüphaneciler, hiçbir bütçe ayırmadan, sadece patent enformasyonuna erişim bilgimiz ve vereceğimiz emek ile ülkemizin bilgi, bilim, teknoloji, sanayi üretimine böylelikle ülke kalkınmasına katkıda bulunabilir miyiz bu bağlamda değer hatta katma değer yaratan üretim süreçlerini olanaklı kılabilir miyiz?

Aldığı 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü, “Bu ödül Ata’mız sayesinde alınmıştır” diyerek 19 Mayıs 2016’da ödülü Anıtkabir’de Atatürk’e sunacağını belirten Aziz Sancar, iyi ki varsınız.

 

 

İnovasyon ve Kütüphaneciler

49. Kütüphane Haftası’nda yapılan sunu

20150908_173144
Potansiyel gücümüzün farkında mıyız? Sunduğumuz hizmetlerin ne kadarını görünür kılıyoruz ya da bunun için ne kadar çaba gösteriyoruz?

Gottfried Von Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), David Hume (1711-1776), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Grimm Kardeşler;  Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), Hector Berlioz (1803-1869), Charles Lutwidge Dodgson- Lewis Carroll (1832-1898), Jorge Luis Borges (1899-1986), Isaac Asimov (1920-1992) yaşamlarının bir dönemini kütüphaneci olarak yaşadılar. Acaba yarattıkları eserlerde yaşantıladıkları bu dönemin izlerini bulabilir miyiz?

İnovasyon Kültürü

20150910_164704İnovasyon kültürü ve katsayısı

İnovasyon niçin tek başına yenilik ya da yenileşim değil? İnovasyonu yaratan insan beyni nasıl çalışıyor? Beynin sağ ve sol lobu hangi yetilerimizi yönetiyor ya da biz daha çok beynimizin hangi lobunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz? İnovasyonun ana besin kaynağı nedir? İnovasyon kültürel bir değer midir? Öyleyse inovatif olmam lazım demekle inovasyon yaratılabilir mi? İnovasyon,  varılmak istenen bir yere tek başına koşmak mıdır, birlikte koşmak mıdır? İnovasyonun katsayısı var mıdır, varsa ölçülebilir mi? Açık inovasyon nedir? Açık inovasyon algısı ile yeşeren, yetişen ekosistemelerde inovasyon kültürü nasıl kendiliğinden oluşuyor? Aynılıkların içinde farklılıklar, farklılıkların içinde sinerji nasıl yaratılabilir? Bizim inşa ettiğimiz ekosistemler var mı yoksa başkalarının inşa ettiği ekosistemleri dışarıdan izlemekle ve onları anlamaya çalışmakla mı yetiniyoruz?

Bilgi Danışmanlığı- ODTÜ Kütüphanesi

20150910_170709http://ww2.lib.metu.edu.tr/gallery/lib/flowplayer.swf

Zihinsel bir dönüşüm süreci yaşamalı mıyız? Aslında dönüşmeliyiz dediğimiz şey, fabrika ayarlarımıza mı dönmek? İş süreçlerimizi kullanıcılarımızla gerçekleştirdiğimiz iletişim ve ilişki süreçleri ile besliyor muyuz? Hizmetlerimizin performansını ölçmek için en değerli veri kaynağımız olan kullanıcılarımızdan geribildirim alıyor muyuz? Hangi geribildirim alma tekniklerini kullanıyoruz? Bilgi danışmanlığının kullandığı enstrümanlar, bizim zaten mesleki kodlarımızda bulunmuyor mu? Kütüphaneciler sahip oldukları formasyon gereği zaten bilgi danışmanı değiller mi? Algılarımızı ve algılarımızın belirlediği iş süreçlerimizi bir gözden geçirelim mi? İçten dışa, dıştan içe baktığımızda neler görüyoruz?

Enformasyon Okuryazarlığı ve İnovasyon- Bilkent Üniversitesi

Sosyal Sermaye Aracı Olarak Enformasyon Okuryazarlığı

Sosyal sermaye ve onun temel bileşeni olan entelektüel sermaye nedir? Birey, topluluk, kurum, firma ve toplum için niçin önemlidir? Enformasyon okuryazarlığı nedir? Olgu niçin “knowledge literacy” terimi ile değil de “information literacy” terimi ile adlandırılmıştır ve niçin “bilgi okuryazarlığı” değil “enformasyon okuryazarlığı” terimini kullanmak daha doğrudur? Enformasyon okuryazarlığı olgusu nasıl inşa edilir, inşa edilen süreç niçin değerlendirilmelidir? Enformasyon okuryazarlığı, entelektüel ve sosyal sermayenin yaratılmasında bir geçit midir, hangi değerleri sunar? İş dünyası için enformasyon okuryazarlığı niçin önemlidir, firmalarda entelektüel ve sosyal sermayenin inşası için hangi değerleri yaratır? Özellikle özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda sözkonusu değerlerin yaratılmasında kütüphanecilerin varlığı ve kütüphanecilerin entelektüel sermaye, sosyal sermaye, enformasyon okuryazarı bilgi ve yetisine sahip olması niçin olmazsa olmazdır?

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑